Croeso i Borthol Trwyddedau MiPermit Cyngor Caerdydd

Mae'r porthol wedi ei greu i roi'r gallu i chi ddefnyddio gwahanol ddulliau o barcio eich cerbydau, boed hynny gartref, yn y gwaith, neu wrth ymweld ag eraill. Dewiswch opsiwn er mwyn parhau.

Rhowch eich manylion mewngofnodi os oes gennych gyfrif.
Anghofio Cyfrinair?
Parcio Talu ac Aros Heb Arian Parod

Gyda MiPermit, gallwch dalu am barcio mewn meysydd parcio Talu ac Arddangos traddodiadol sy'n cydweithio â ni gan ddefnyddio'ch ffonau symudol drwy neges destun, ein appiau ffôn clyfar, ar-lein neu dros y ffôn.

Rhith Drwyddedau

Gallwch brynu nifer o rith drwyddedau i'w defnyddio mewn lleoliadau sy'n cydweithio â ni. Bydd hyn yn caniatáu i chi barcio heb dalu fesul tro wrth ymweld â lleoliad, neu gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau estynedig, megis pasys bws ar gyfer amryw awdurd

Trwyddedau Rhithwir i Breswylwyr

Trwyddedau Rhithwir i Fusnesau

Trwyddedau Rhithwir i Ofalwyr a Gofal Iechyd

Trwydded Stryd Ysgol

Trwydded Mynediad Traffig

Trwydded Mynediad Cyfyngedig

Trwyddedau Digidol Eraill